Workshopweek veilig opgroeien Uitgebreid programma

25/06/2019
 
Programma workshopweek veilig opgroeien
Of opgroeien in veiligheid

 
Maandag 23 september
9.30 tot 12.30  Als de dialoog verdwenen is
Door: VraagKracht
De aftrap van de workshopweek veilig opgroeien begint met een workshop Geweldloos Verzet. Dat niet alleen we combineren dit met Re-attach therapie. We nemen je mee hoe de ReAttach therapeut kan faciliteren in de stress- en emotieregulatie en daarbij ouders helpt om op eigen kracht samenhangend te kunnen denken.
We bieden jullie de unieke mogelijkheid om in deze workshop niet alleen meet te weten te komen over wat geweldloos verzet kan betekenen binnen je werk met gezinnen en jongeren. We beiden je ook de mogelijkheid om te ervaren hoe re-attach therapie in zijn werk gaat. Dit in combinatie met het programma Geweldloos Verzet geeft ouders enorme boost in het omgaan met destructief en risicovol gedrag. Ben jij al nieuwsgierig?
 Ticket voor workshop 1 klik hier 

13.30 tot 16.30 Drang en dwang;
Werken met Signalen van Veiligheid en de acties van Geweldloos Verzet elkaar ontmoeten.
Door: Paut kromkamp en Anne Braamse
Voor iedereen die soms eisen moet stellen aan mensen, maar tegelijk graag met hen wil samenwerken om tot een goede oplossing te komen.
Voor veel mensen in de nieuw gevormde teams in de wijk is het omgaan met ‘drang en dwang’ een nieuw onderdeel van hun taak. Waar voorheen bijvoorbeeld de mensen van Bureau Jeugdzorg de taak hadden om met gezinnen in gesprek te gaan waar zorgen waren over de kinderen, wordt nu van ieder lid van de wijkteams verwacht dat zij met dit onderwerp om kunnen gaan. De workshop is ook zeer bruikbaar voor bijvoorbeeld leerplichtambtenaren, consulenten Werk en Inkomen of Participatiewet.
In deze workshop bieden we een nieuwe en unieke benadering die het mogelijk maakt om op een manier om te gaan met lastige onderwerpen als, waarbij helder wordt gecommuniceerd welke zorgen er zijn, maar toch de samenwerking met het gezin en het netwerk intact kan blijven.
Bewezen effectieve elementen uit het gedachtegoed over Nieuwe Autoriteit en middelen uit het Geweldloos Verzet worden gecombineerd met het oplossingsgericht werken aan veiligheid, waar Vraagkracht eveneens jarenlange ervaring in heeft. Je stapt naar buiten met praktische tools waar je in de praktijk direct mee aan de slag kunt.
Ticket kopen voor workshop 2 klik hier
 
Dinsdag 24 september
9.30 tot 12.30 Structured Decision Making – voertaal Engels, vertaler aanwezig
Door: Eleonora de Michele (Aus)
Deze dame uit Australië werkt al 38 jaar in de kinderbescherming.  In deze workshop neemt ze ons mee in de wereld van (complexe gevallen)  kindermishandeling en hoe je samen met het gezin keuzes kunt maken in veiligheid voor het kind en het gezin. In partnerschap met dit gezin én een goede, soepele en overzichtelijke samenwerking met ander instanties en hulpverleners. Want zeg nou zelf, al die verschillende samenwerkingen kunnen best ingewikkeld zijn. 

Ticket kopen voor workshop 3 klik hier 

13.30 tot 16.30 Ouderschap in tijden van hoog conflict scheiding.
Door: Thea Lievaart en Ilonka Braamse
Een workshop voor een ieder die met gescheiden ouders werkt of met kinderen van gescheiden ouders. Wanneer een scheiding complex is geworden door slepende meningsverschillen die op allerlei manieren uitgevochten worden, door groeiende beschuldigingen en wantrouwen van ouders naar elkaar toe.
Familie en vrienden raken betrokken in de strijd, soms zelfs scholen en hulpverleners. Ieder met goede bedoelingen en een ieder met de wil het kind te bevrijden uit de strijd waar het in terecht is gekomen.
Hoe dan?
Elk gezin in uniek, zo ook elk gezin in scheiding. De mix van theorie en praktijk maken dat een ieder iets meeneemt om aan de slag te gaan binnen complexe scheidingen. Wat je zeker meeneemt: Herkennen van de verschillende kenmerkende escalatiepatronen bij hoogconflictscheidingen, hoe je deze bespreekbaar kunt maken bij ouders en hun omgeving, (gespreks)technieken om het netwerk positief en de-escalerend aanwezig te stellen en het onderwerp zelfzorg als werker. uiteraard is er ruim de tijd voor vragen en om aan de slag te gaan met eigen casuïstiek.
 Ticket kopen voor workshop 4 klik hier  

Woensdag 25 September
09.30 - 12.30 uur Samen werken met de Zeeuwse regiekaart;   (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid".
Door: Caroline Mobach

 “De intentie en betrokkenheid van de professionals waren naar het oordeel van de inspecties goed. Zij verrichten inspanningen om passende en veilige hulp te bieden. Ondanks de goede intenties en inspanningen schoot de hulpverlening tekort omdat naar het oordeel van de inspecties tussen de betrokken professionals onvoldoende verbinding tot stand kwam en onvoldoende integraal werd gewerkt. De regie binnen de jeugdhulp wisselde een aantal keer van hulpverlener. Daarnaast was vanuit het strafrecht domein nog een regievoerder betrokken. Beide regievoerders zochten onvoldoende afstemming met elkaar en stemden onvoldoende hun doelen op elkaar af ()Bron: Casusonderzoek Zeeland. Onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid. Utrecht november 2017.
Deze bevindingen van de inspecties vormden de directe aanleiding voor de Zeeuwse gemeenten voor het maken van afspraken over regie- en een (de-) escalatiemodel tussen professionals werkzaam in het Sociaal Domein, Zorg- en Veiligheid.  In opdracht van de Zeeuwse gemeenten werkte Caroline Mobach recent aan een regie- en (de-) escalatiemodel voor Zeeland dat vanaf september 2019 wordt geïmplementeerd.
  • Wie voert regie als problemen groter worden en het regievermogen van huishoudens of gezinnen afneemt?
  • Wat houdt regievoering in? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe vindt informatie-uitwisseling plaats? Wie heeft doorzettingsmacht?
  • Welke afwegingen maak je bij opschalen (of juist afschalen) naar een andere professional?  Welke dilemma’s zijn er?
  • Hoe komen we van reactief naar proactief handelen in onze samenwerking?
 
Tijdens de workshop verkennen we op interactieve wijze de - vaak weerbarstige - praktijk en wordt duidelijk hoe de Zeeuws regiekaart hierbij als hulpmiddel kan dienen bij de onderlinge samenwerking tussen professionals vanuit verschillende domeinen. “In mijn werk word ik geïnspireerd door het werk van voormalig bijzonder hoogleraar Preventie en hulpverlening inzake Kindermishandeling Herman Baartman. Citaat: “Beide, zorg en toezicht, horen bij elkaar en vooronderstellen elkaar. (...) Wie waakt voor de veiligheid van een kind tracht niet alleen beschadiging van het kind te voorkomen maar ook beschadiging van ouderschap”.
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling loopt als een rode draad door mijn werk. Afstemming en samenhang in samenwerken binnen en tussen organisaties (en domeinen, ketens- en netwerken) ten behoeve van de directbetrokkenen is mijn drijfveer en expertise. Ik werk afwisselend als adviseur, projectleider, onderzoeker en dagvoorzitter. De laatste jaren werk ik steeds vaker samen met ervaringsdeskundigen in de opdrachten die ik uitvoer. Ik heb ondervonden dat de kennis en het verhaal van ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en uitvoerders vaak tot nadenken aanzet en andere aanvullende perspectieven oplevert die van meerwaarde zijn”.
Ticket kopen voor workshop 5 klik hier  

 13.30 - 16.30 uur  Veiligheid op scholen - Safety
Door: Eleonora de Michele (Aus)

Eleonora De Michele has been working in child protection service delivery for the past 38 years in both government and non-government organisations.
Her extensive experience includes working in frontline statutory Child Protection work as a Case Worker, supervisor, senior manager; oversighting Child Protection and Out of Home Care policy development and implementation and as a Senior Child Protection trainer.
For the past 22 years Eleonora has worked as an independent consultant, both nationally and internationally, providing high quality consultancy services to government and non-government organisations in all aspects of Child Protection service development, delivery and evaluation. She continues to provide specialist clinical services including expert child protection and out-of-home care case reviews, assessments and opinion testimony in complex child abuse cases.
this workshop aimes at professionals working with children and young people being “Welcome mats” for disclosures of harm, bullying, creating resilience promoting opportunities etc.
Ticket kopen voor workshop 6 klik hier  

Donderdag 26 september
 09.30 - 12.30 uur Samenwerken aan veiligheid; In te zetten bij zowel acute onveiligheid als structurele onveiligheid
Door: Eric Sulkers

De eerste workshop van de dag Samenwerken aan Veiligheid (gebaseerd op o.a. Signs of Safety en Partnering for Safety)  wordt verzorgt door Eric Sulkers, Kinderarts en voormalig vertrouwensarts van Zeeland.
Deze oplossingsgerichte “practicebased” benadering wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar te integreren. Het is gericht op het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute als structurele onveiligheid. Met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen we komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt (en met alle professionele partners), waarbij de veiligheid van de kinderen steeds centraal staat.
Ticket kopen voor workshop 7 klik hier 

13.30 - 16.30 uur  Spits je oren; spreken met kinderen over kindermishandeling           
Door: Margreet Timmer en Evie Daniels

Professionals zijn het er mee eens dat we in gesprek moeten met kinderen over kindermishandeling. Toch gebeurt het te weinig. Mensen zien er tegen op, bang om de verkeerde vragen te stellen, bang om te veel emoties bij het kind los te maken of bang om de informatie van het kind verkeerd te interpreteren. Het begint met de drive om naar kinderen te willen luisteren, om te willen horen wat ze nu echt bedoelen en niet te snel conclusies te trekken.
Tijdens deze workshop gaan we, met behulp van een trainingsactrice, aan de slag met het oefenen van kind gesprekken. Gesprekken met kinderen over nare gebeurtenissen in hun leven, over onveiligheid en over veiligheidsplanning voor toekomstige veiligheid. 
We zorgen dat het speels en zinvol is voor iedereen!
 
 Ticket kopen voor workshop 8 klik hier 
 
Vrijdag 27 september
09.30 - 12.30 uur  Geweldloos Verzet  voor veiligheid in de wijk.            
Door: Wim Braamse - Greet Lamote (Be)

Greet Lamote werkt voor Emmaüs jeugdzorg Antwerpen. Zij is daar een drijvende kracht in het werken met Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en Institutionele Pedagogiek. Ze participeerde in een prachtig project in de Antwerpse wijk ‘Kiel’. Emmaüs heeft daarnaast ook Nieuwe Autoriteit en  Geweldloos Verzet gebruikt in de wijk om de veiligheid van jongeren wonend in residentiële voorzieningen te kunnen vergroten.
Wim Braamse heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor verschillende projecten rondom Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in wijken en in het gebruik van de methode in criminele jongerengroepen.
Hij is ondertussen al op verschillende plekken in Nederland en Vlaanderen in wijken actief.

In deze workshop nemen zij je mee de straat op aan de hand van hun ervaringen en voorbeelden uit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos. Aan het eind van de workshop wandel je in ieder geval je eigen wijk binnen klaar om je eerste eigen plannetje te maken.
Ticket kopen voor workshop 9 klik hier 


13.30 - 16.30 uur Oplossingsgericht werken aan veiligheid, tekenen van hoop.
Door: Paut Kromkamp

Misschien is onze belangrijkste rol in ieder gesprek wel dat we mensen helpen weer hoop te vinden, of hun hoop te vergroten. Hoop is het belangrijkste element van motivatie en is de sleutel tot verandering. En hoop vergroten begint met zelf het geloof hebben in de mogelijkheid van de ander om iets aan zijn situatie te veranderen. In deze workshop spelen vragen de hoofdrol: hoe kun je in iedere vraag je geloof in de ander laten doorklinken, en zo de hoop vergroten. Met videoanalyses, demonstraties en nieuwe manieren om er zelf mee te oefenen.
Tickets kopen voor workshop 10 klik hier
 
 
Home > Actueel
 

Vragen?

Laat het ons weten

Direct naar inschrijven

Postadres

Zeeland
Postbus 18
4330 AA Middelburg
 

Brabant
locatie koepel
Kloosterlaan 172,
4811 EE, Breda
 

Zuid-Holland
Postbus 188
3230 AD Brielle

Bezoek op afspraak

VerlengdeWalstraat 1
4341 CS Arnemuiden

Locatie Koepel
Kloosterlaan 172, Breda

Gerardusplein 7
Eindhoven

Verlengde kerkweg 25
​2985 AZ Ridderkerk

 
Actueel
 
De website van Vraagkracht maakt gebruik van cookies voor het anoniem bijhouden van gebruikersstatistieken. Door gebruik te blijven maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.
 
Sluit lees meer