Wim Braamse

Wim Braamse

Provocatieve coach regio Zeeland & trainer

 
Sinds 1988 ben ik werkzaam binnen de Zeeuwse jeugdzorg. Twee thema´s hebben in mijn werk steeds centraal gestaan, het welzijn en de veiligheid van kinderen en hun ouders én de overtuiging dat in ieder gezin of familie de oplossingen die mensen nodig hebben altijd al aanwezig zijn. Maar wat kunnen ze goed verstopt zijn….!

Ik train werkers binnen de jeugdzorg in Nederland en Vlaanderen in gezinsgerichte methodieken, crisisinterventie, Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT), Oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte modellen en thema´s rond huiselijk geweld. Daarnaast coach ik gezinswerkers en teams in hun uitvoerende werk in gezinnen of leefgroepen en geef ik cursussen aan kinderen, hun ouders, Jeugdzorg- en onderwijsprofessionals over uiteenlopende onderwerpen.

Ik heb de opleiding systemische gezinsbegeleiding bij KERN in Sint Niklaas afgerond en ben door Andrew Turnell opgeleid in de werkwijze van Signs of Safety, een werkwijze voor gezinnen met een hoog veiligheidsrisico. Het in Engeland gebruikte Signs of Wellbeing, een werkwijze waarin de veiligheid en het welzijn van kinderen centraal staat, heb ik in het Nederlands vertaald en in Nederland geïntroduceerd.

Over Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit, een sublieme manier om ouders van pubers opnieuw kracht te laten verwerven en weerstand te bieden aan grensverleggend gedrag, heb ik in de laatste jaren veel mogen leren. 

Ook voor provocatieve coaching kun je bij mij aankloppen, een verfrissende ervaring, dat verzeker ik je…!

Ik heb aan de basis gestaan bij het ontstaan van VraagKracht, een dynamisch team, dat met zijn bescheiden omvang GROOT is in toegepaste kennis...! Kennis die zich vermeerdert als je het deelt.
06-144 226 26
Mail Wim
 
Rob Paludanus

Rob Paludanus

Gezinscoach regio Brabant & trainer

 
Sinds 1992 werkzaam in de jeugdhulpverlening. Via verschillende leefgroepen ben ik altijd aan de slag gegaan met cliënten om ze  meer bewust te maken van hun eigen kunnen en mogelijkheden.

Waar ligt de kracht van de ander en hoe kunnen we tot een samenwerking komen om die eigen kracht en wijsheid naar boven te halen, heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn werken met cliënten. Ik wist toen nog niet, dat deze manier van denken in grote lijnen overeen kwam met Oplossingsgericht denken.

De VO opleiding Contextuele hulpverlening, de VO opleiding Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling, verschillende trainingen rondom oplossingsgerichte hulpverlening, als ook de Sociaal Pedagogische Hulpverlening vanuit de HBO, hebben mijn visie en werkervaring theoretisch verder onderbouwd. Na vervolgens een aantal jaren gewerkt te hebben als gezinshulpverlener, heb ik de afdeling verschillende jaren gecoördineerd.

Per 1 januari 2012 ben ik fulltime als Franchisenemer gaan werken, verbonden aan de Stichting VraagKracht. 

Ik heb o.a. Bureau Jeugdzorg Zeeland, Consulententeams in Vlaanderen, Vertrouwenscentra Kindermishandeling Antwerpen getraind in de methodiek vanuit Signs of Safety. Daarnaast verzorg ik  individuele werkbegeleiding, intervisiebijeenkomsten, begeleid ik teams vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed, verzorg ik oplossingsgerichte basis- en verdiepingstrainingen en Coachen en leidinggeven. Tevens verzorg ik  basistrainingen vanuit het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormenyi Nagy, eventueel in combinatie met de duplomethode, vanuit  "een taal erbij". 

Werken in een bevlogen, enthousiast en zeer deskundig team genereert energie en steeds weer nieuwe ideeën voor ons allemaal, wat ons helpt om nog beter aan te sluiten bij wat werkt.
06 - 310 450 94
Mail Rob
 
Peter van Es

Peter van Es

gezinscoach regio Zeeland en ART trainer

 
+31.6.34133271
Mail Peter
 
Paut Kromkamp

Paut Kromkamp

Oplossingsgerichte coach en trainer

 
Wat is het toch heerlijk om vooral op de doelen en wensen van mensen te focussen, en niet zozeer op problemen. Iedere keer weer merk ik dat het mijn klanten, maar ook mezelf, zoveel energie geeft.
Oplossingsgericht werken is misschien niet zo ingewikkeld, maar ook niet makkelijk. Het is als het leren van een nieuwe taal: zinnetje voor zinnetje word je beter en voel je je meer vertrouwd. 
Zelf leer ik iedere dag. Niet alleen van alle opleidingen en congressen die ik zelf bezoek, maar vooral ook van iedereen aan wie ik training of coaching mag geven. Mijn klanten laten me zien welke vragen werken en zij laten me iedere keer weer zien hoe zij een veel mooier en passender antwoord kunnen bedenken dan ik zelf ooit had kunnen verzinnen.

Je kunt bij me terecht voor trainingen, workshops, inleidingen en discussieleiding, maar ook voor coaching. Ik coach bij veranderwensen van organisaties, teams, directieleden en managers, werknemers, zelfstandigen en (echt- of andere) paren die uit een conflictsituatie willen komen. De focus is altijd gericht op de toekomst en niet op de problemen.

Ik heb gewerkt als fysiotherapeut, docent, manager en toezichthouder en heb ervaring als dochter, echtgenote, moeder en oma. Opleidingen die ik gevolgd heb zijn onder andere: Health Care Bedrijfskunde (IBO, Zeist), diverse oplossingsgerichte opleidingen bij NOAM (Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser), Mastercourse Oplossingsgericht Denken in Management en Coaching (SOLT.E.A.M., Louis Cauffman e.a.), diverse opleidingen Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, Solution Focused Couples Therapy bij Elliott Connie. Ik ga sinds 2014 ieder jaar naar de International Summer school bij BRIEF in Londen om de laatste ontwikkelingen mee te krijgen.
Eind 2015 is mijn eerste boek verschenen, geschreven samen met Wim Braamse: En wat nog meer...?
In 2016 heb ik samen met Rob Paludanus en Marieke Wulffraat een waaier uitgegeven als ondersteuning bij allerlei vormen van Oplossingsgerichte intervisie. In 2018 is onze waaier over Oplossingsgericht werken met het Driekolommenmodel 2.0 uitgegeven.

Lid van de Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland, SOLworld (Oplossingsgericht werken in organisaties) en van de European Brief Therapy Association, bestuurslid van het Chapter of the LowLands van de SFiO (Oplossingsgericht Werken in organisaties). Behalve onder de naam Vraagkracht ben ik volop actief in mijn eigen bedrijf PK working solutions. U kunt daar terecht voor Executive coaching, MD trajecten en Organisational Development.
Ik werk zowel in het Nederlands als in het Engels.
06 - 220 508 10
Mail Paut
 
Niki van Sambeek-Reijnen

Niki van Sambeek-Reijnen

Gezinscoach regio Brabant

 
Gedurende mijn middelbare school ben ik tussen het 4e en 5e jaar VWO een jaar in Amerika een uitwisselingsprogramma gaan volgen. Ik woonde hier in een gezin met drie kinderen, waarvan één zoon met het syndroom van Down en autisme. In dit jaar is mijn liefde voor het vak geboren. Ik zag de ongelooflijke mogelijkheden die dit kind had, wat door de omgeving vaak werd weggewuifd. Mijn gastmoeder gaf echter niet op. Zij heeft altijd het onderste uit de kan gehaald met betrekking tot haar zoon, met als resultaat dat hij op dit moment begeleid woont en een vaste baan in de dierentuin heeft. Ik vond dit ontzettend inspirerend en heb toen besloten pedagogiek te gaan studeren.
 
In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool als pedagoog. Ik heb gedurende mijn studie en kort daarna op verschillende residentiële en crisisgroepen binnen de Combinatie Jeugdzorg gewerkt. Daarnaast begeleidde ik ook gezinnen in de thuissituatie vanuit het PGB. En ik merkte dat het werken in de gezinnen mij meer lag en ik de gezinnen ook beter kon helpen. Ik vind het belangrijk om constant af te stemmen met het gezin hoe het gaat, wat zij van mij verwachten en hoe we samen het gestelde doel kunnen behalen.
 
Ik heb toen mijn eigen kleinschalige bureau opgericht: JimmyK (Jimmy Khederian). Dit is de naam van mijn gastbroertje uit Amerika. Hiermee bied ik gezinnen begeleiding op maat en ga ik altijd uit van de krachten in plaats van de beperkingen. Mijn focus lag met name op de gezinnen met kinderen tot 21 jaar met een stoornis binnen het autisme spectrum. Belangrijke speerpunten in mijn manier van begeleiden zijn: gelijkwaardigheid, respect, openheid, uitgaan van de krachten en het belang van de cliënt voorop stellen.
 
Toen het PGB op de schop werd gegooid ging ik op zoek naar iets anders. Dit bleek in eerste instantie lastig, totdat ik in aanraking kwam met Vraagkracht. In de manier van werken en de visie van Vraagkracht zag ik mezelf als hulpverlener terug. Het sloot volledig aan bij wie ik wil zijn als hulpverlener en als mens binnen de gezinnen die ik begeleid. Een samenwerking was dan ook snel geboren!
+31.6.22272831
Mail Niki
 
Marjolein Vos

Marjolein Vos

Gezinscoach & trainer regio Zeeland

 
Sinds 2000 werk ik in de Zeeuwse jeugdzorg. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als gezinsvoogd (Stichting Jeugdzorg Zeeland) en gezinswerker Families First en Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding (stichting AZZ), heb ik me in 2006 aangesloten bij het team van VraagKracht. 

Naast het uitvoeren van vraaggerichte gezinsprogramma’s en het geven van werkbegeleiding aan de gezinswerkers, geef ik de combi-training Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid en de training Basis Oplossingsgericht Werken. Ik bied intervisie aan teams, die een training van ons hebben gevolgd, waarin het oplossingsgericht werken centraal staat. Ook heb ik ervaring in het coachen van leerkrachten in het basisonderwijs in het oplossingsgericht werken in de klas.

Ik coach mensen met behulp van paarden als extra interventie binnen de vraaggerichte gezinsprogramma’s. Mijn ervaring als trainer weerbaarheid voor Sport Zeeland neem ik daarin mee. Tevens zet ik paarden in voor teams, die op een oplossingsgerichte manier teambuilding wensen. 

Mijn opleidingsachtergrond is de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, de Post HBO-opleiding Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding en de Post HBO-opleiding Equine Assisted Coaching (coachen met behulp van paarden). Ik heb diverse trainingen gevolgd, zoals de basistraining Families First, Omgaan met agressie, Triple P (oudertraining tot en met niveau 4), Rots en Water, trainer Weerbaarheid van Sport Zeeland, Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid en Geweldloos verzet (Non Violent Resistance) en Nieuwe autoriteit.

Het allerleukste vind ik, is als kinderen hun Eigen Kracht ontdekken; als gezinsleden grip op de ander hebben vervangen door grip op zichzelf; als gezinswerkers leren doorzoomen; als hulpverleners grip op kennis en advies hebben vervangen door grip op oplossinsgsgerichte vragen; als een team na afloop zegt “Het "parade paardje" van ons bedijf is en blijft ons hele team!”
06 - 244 189 66
Mail Marjolein
 
Monique Kreikamp

Monique Kreikamp

Gezinscoach regio Zeeland

 
Het hoofd en hart weer laten samenwerken, dat is wat ik doe! Ik geloof in de verbondenheid van gevoel en verstand en de kracht die daar van uit gaat. Naar die kracht ga ik op zoek, vanuit de overtuiging dat iedereen die kracht bezit. Wanneer iemand zegt: “dit wil ik niet meer!”, is dat het begin van de oplossing, op weg naar hoe je het wel wil…

Ik werk ruim 15 jaar met gezinnen en doe dat met veel plezier. Ik  zoek naar hoe ouders en kinderen het samen weer leuk kunnen hebben en maak daarbij gebruik van doe-dingen, naast het praten.
Ik heb gekozen voor opleidingen die naast praten, ook doen, omdat ik merkte dat woorden soms tekort schieten.

Samen ervaringen opdoen en ontdekken hoeveel verbondenheid er is in een gezin, dat is waar ik voor ga, en waar ik voor sta.

Ik ben naast gezinswerker ook trainer. Ik geef weerbaarheidstrainingen aan kinderen, ouderavonden voor ouders en biedt gezinnen/scholen/bedrijven groepstrainingen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen.

Ervaring:
Gezinswerker in de jeugdpsychiatrie, jeugdreclassering, jongeren met gedragsproblemen.
Praktijk voor haptonomie, gezinswerk en weerbaarheid.
06 - 468 199 05
Mail Monique
 
Marina Vreeke

Marina Vreeke

Gezinscoach & trainer regio Zeeland

 
Voor de oprichting van Vraagkracht in 2004 ben ik vijf jaar ben ik werkzaam geweest in de crisisinterventie (Families First). Samenwerking, veiligheid, creativiteit en flexibiliteit zijn kernwoorden die belangrijk zijn voor mij.

Sinds 2006 zet ik mij volledig als zelfstandig ambulant werker in bij VraagKracht voor de uitvoering van individuele en gezinsgerichte programma's. Daarnaast geef ik opvoedcursussen, trainingen en thema-avonden aan kinderen, hun ouders en professionals over opvoedkundige onderwerpen en sociale weerbaarheid.

In 2001 heb ik de Post-HBO certificering behaald van de IAG (Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) opleiding en in 2006 de certficering van IPT (Intensief Pedagogische Thuishulp).
Tevens heb ik de accreditatie behaald voor Triple P tot en met Niveau 4.
06 - 148 677 13
Mail Marina
 
Marijke de Groot

Marijke de Groot

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige regio Zeeland

 
Vanaf het begin dat VraagKracht startte, ben ik op de achtergrond als bestuurslid betrokken geweest. Nu er iemand anders bestuurslid is geworden, heb ik besloten me actief  in te zetten voor VraagKracht vanuit mijn vakgebied.

Ik heb in 2006 mijn HBO opleiding Maatschappelijke en Geestelijke GezondheidsZorg afgerond en vanaf die tijd werk ik als gediplomeerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).

Een ouder met  een psychische aandoening heeft een verhoogde kwetsbaarheid. De zorg voor hun kinderen is een van de redenen die tot verhoogde stress en overbelasting kunnen leiden. Ik weet dat ook deze ouders veel kracht hebben om voor hun kinderen te zorgen. Ik zie het als een uitdaging om samen met deze ouders op zoek te gaan naar hun krachten en die uit te vergroten.

Een ouder met borderline, depressie, trauma, ADHD/ADD, o.i.d. wil het beste voor zijn kind maar soms worden ze overspoeld door symptomen vanuit diverse diagnoses. Vanuit mijn ervaring en theoretische kennis bied ik verschillende behandelmogelijkheden. Daarbij staat de kracht en de vraag van de ouder centraal.

Ik heb ruime ervaring met dialectische gedragstherapie. Dialectische gedragstherapie is een effectief behandelprogramma specifiek voor borderline persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb veel ervaring met ADHD coaching, ook in groepen. Ik beschik over diverse vaardigheden uit de cognitieve gedragstherapie en trauma therapie om in te spelen op verschillende zorgvragen.

Ik begeleid klanten met diverse hulpvragen. Zowel individueel, samen met hun partner en in groepsverband. Daarnaast geef ik intervisie, werkbegeleiding en voorlichting over de omgang met klanten met psychiatrische en of psychosociale problemen. Dit doe ik voor de collega’s van VraagKracht en voor hulpverleners van andere organisaties.
06 - 144 226 36
Mail Marijke
 
Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Gezinscoach regio Brabant en trainer

 

Sinds 1995 ben ik werkzaam in de hulpverlening in verschillende functies waaronder muziektherapeut, groepsbegeleider en gezinscoach. Na diverse jaren in de jeugdhulpverlening en de psychiatrie te hebben gewerkt ben ik me volop gaan richten op het werken met gezinssystemen.
 
Sinds 2008 heb ik mijn eigen praktijk van waaruit ik mensen begeleid met diverse soorten problemen. De laatste jaren heb ik me internationaal (BRIEF) verder ontwikkeld in het oplossingsgericht werken en het werken met de methodiek Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. Vanuit mijn geloof en enthousiasme hierin geef ik tevens trainingen, intervisie en scholing aan professionals. Werken met de aanwezige krachten en uitgaan van de mogelijkheden van mensen vanuit een respectvolle en oordeelloze houding is iets wat ik me in mijn basishouding eigen heb gemaakt. De gedachte dat de ouder ten alle tijden handelt vanuit de wens een ‘goede’ ouder te willen zijn, maakt dat ik vanuit wederzijds respect aan het werk ga met de ander.

Sinds 2018 ben ik opgeleid als mediator en richt ik me voornamelijk op gezinnen in scheidingssituaties, wisselend in de rol van gezinscoach, kindercoach en/of mediator.

U kunt via onderstaande mail ook de Vraagkracht waaier voor Ouders, de Vraagkracht waaier Werken met het Driekolommenmodel en de Vraagkracht waaier voor Intervisie bestellen.

06 - 457 690 18
Mail Marieke
 
Marieke Rutten

Marieke Rutten

Gezinscoach regio Brabant

 
“Ik ben tijdens mijn opleiding Psychologie (Hbo) mogen starten bij de GGZE waar ik een aantal jaar volwassenen heb begeleid gericht op het opnieuw krijgen van toekomstperspectief en coaching/steun om kleine stapjes te zetten. En feitelijk is dat wat ik ook het liefst doe, kijken naar de toekomst. Het verleden kunnen we immers niet veranderen. Ik heb om die reden ook de stap gezet, in 2007, om me te richten op kinderen. Bij de jeugdhulpverlening heb ik intakes verzorgd, risico’s ingeschat en plannen gemaakt samen met ouders. De laatste jaren heb ik me gericht op het doen van gezinsonderzoek, door in samenwerking met ouders te kijken naar wat goed gaat, waar zorgen zijn en uiteraard naar wat er moet gebeuren. Ik werk sinds heel wat jaren inmiddels oplossingsgericht. En als het goed is, kun je dat goed aan mij merken, bijvoorbeeld door mijn houding (niet oordelen, gericht op samenwerking, benoem de feiten) en mijn focus (op de gewenste toekomst, hoe komen we verder). Ik heb door mijn baan naast zelfstandige gezinscoach veel ervaring mogen opdoen in het praten met kinderen, juist over moeilijke situaties. Ik betrek graag op een gezonde manier alle gezinsleden bij het coachen naar een oplossing.
 
Los hiervan geef ik in de regio Eindhoven regelmatig voorlichtingen en workshops aan professionals over de Meldcode en Signs of Safety. Afgelopen jaar heb ik in Eindhoven drie wijkteams van oplossingsgerichte intervisie sessies voorzien, wat erg inspirerend is om te doen! “
 
06 - 420 976 09
Mail Marieke
 
Jantine Jumelet

Jantine Jumelet

Gezinscoach regio Brabant

 
Samen op zoek gaan naar een oplossing. Door vragen te stellen, ondersteun ik het gezin in het vinden van die oplossingen. Om vervolgens samen met die oplossingen aan de slag te gaan en ermee te gaan oefenen.
Ik heb ervaring in het coachen van gezinnen waarbij ik gebruik maak van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, oplossingsgericht werken, creativiteit. Daarbij ligt de sleutel meestal in 1 of 2 dingen. De nadruk ligt vaak vooral op volhouden en het trainen van nieuw gedrag. En zeker ook in het terugvinden en weer vertrouwen hebben in het eigen kunnen en het terugvinden van de eigen mogelijkheden.
 
Ik heb voordat ik als zelfstandig ondernemer ben begonnen gewerkt in de vrouwenopvang en bij het algemeen maatschappelijk werk. Bij het algemeen maatschappelijk werk heb ik zowel uitvoerende als leidinggevende taken gehad en heb ik projecten mogen doen.
Ik word enthousiast wanneer we stappen kunnen maken, hoe klein ook, die er werkelijk toe doen. Het blijft een uitdaging het tempo van de ander te volgen en iedereen die betrokken is te verbinden. Wanneer dat lukt, is het dubbel mooi dat het uiteindelijk het gezin is die de stappen heeft gezet en een eigen oplossing heeft gevonden.
+31.6.12802139
Mail Jantine
 
Irene de Rooij

Irene de Rooij

Gezinscoach & trainer regio Zeeland

 
Jarenlang ben ik commercieel bezig geweest in de bouwsector. Toen ik begon was ik één van de zeldzame vrouwen in een mannenwereld. Mijn grote kracht lag niet in de technische kennis die in de bouw noodzakelijk is, maar veel meer in de omgang met mensen: het luisteren naar klanten en op basis hiervan de mensen goed adviseren. Dat was hetgeen het meest werd gewaardeerd en beloond.

Toen deze baan verdween hoefde ik dan ook niet lang na te denken: ik wilde dit talent breder gaan gebruiken. Dus ben ik gaan studeren. Eerst een (job-)coach opleiding, gevolgd door cognitieve gedragstherapie.

Ik ben mijn eigen bedrijf Papillon-Coaching gestart en van daaruit veel gedaan voor re-integratie en sociale activering. Mijn liefde voor kinderen is altijd een vanzelfsprekendheid geweest: lastige kinderen bestaan niet; kinderen die het moeilijk hebben met zichzelf of hun omgeving wel. 

Toen VraagKracht op zoek was naar uitbreiding heb ik geen moment geaarzeld, maar hier meteen op gereageerd. Via VraagKracht ben ik pedagogische thuiszorg gaan doen en trainingen gaan volgen zoals:

Oplossingsgericht werken, Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid, Geweldloos Verzet en Family First trainingen. Eerst om de pedagogische gezinsbegeleiding goed vorm te kunnen geven, later ook om zelf als trainer andere mensen te kunnen instrueren en motiveren. 

Het is geweldig als mensen hun eigen kracht ontdekken: dat is wat mij het meest motiveert en voldoening geeft. Het is tevens geweldig als er een team achter je staat, waarbij je altijd terecht kunt. Bij VraagKracht krijg je dus nooit één trainer of één gezinscoach: alle collega’s bundelen hun krachten om iets moois neer te zetten. Dat is een fantastische wetenschap.
06 - 531 979 29
Mail Irene
 
Ilonka Braamse-Izeboud

Ilonka Braamse-Izeboud

Gezinscoach regio Zeeland

 

Je kind in liefde laten opgroeien tot een zelfstandig mens met een hart van goud, dat willen we toch allemaal?
De weg naar dit doel loopt niet altijd zonder hobbels. Soms ga je linksaf waar rechtdoor beter was, of lijkt de berg te hoog om de top te bereiken.
Ik wil je laten zien dat je anders, en soms met een omweg of creatieve twist, ook je doel bereikt.
 
Vanuit de ervaring met mijn eigen drie kinderen, het oplossingsgericht werken en mijn creativiteit behandelen we samen de pedagogische vraagstukken waar je mee stoeit en gaan we op zoek naar wat werkt in jouw gezin, met jouw kinderen.
Mijn affiniteit ligt in het werken met kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd.
 
Mijn doel is om samen te werken met jou als ouder en ervoor te zorgen dat je weer gaat genieten van het opgroeien van je kind.
En jij groeit mee!
 


 

06 - 101 436 59
Mail Ilonka
 
Hetty Cornelis

Hetty Cornelis

Gezinscoach regio Zeeland

 
Als gezinscoach begeleid ik kinderen in nauwe samenwerking met hun ouders. Als de problematiek zich verspreid over alle gezinsleden, richt ik mij op het hele gezinssysteem. Ook komt het voor dat ik enkel met ouders werk. Eigenlijk is dit meteen een korte samenvatting voor een gezinsprogramma op maat wat ik kan aanbieden vanuit mijn samenwerkingsverband met Vraagkracht.
Ik werk veel in gezinnen met gevoelige (temperamentvolle) kinderen tussen de 4 en 18 jaar zoals bijvoorbeeld kinderen met ADHD, ADD en autisme. Met mijn speelse en creatieve aanpak krijg ik snel toegang tot kinderen zodat we het probleemgedrag kunnen ombuigen tot acceptabel gedrag. Kinderen voelen zich weer prettig waardoor ouders weer grip krijgen op de situatie. 
Uit ervaring weet ik inmiddels dat het coachen van ouders wellicht nog belangrijker is dan het coachen van kinderen. Samen met ouders versterken we de fundering van het gezin. Ik help ouders om weer die krachtige vader en moeder te zijn waar je kind onvoorwaardelijk op kan bouwen en waar je op terug kunt vallen als het even tegen zit.

Opleidingen en trainingen
 • Master Solution-Focused Practitioner, 4 jarige opleiding tot Oplossingsgerichte Systeem Therapeut (Korzybski Instituut)
Waaronder: OGW* met jonge kinderen, OGW* met kinderen, pubers, adolescenten en ouders, Traumatherapie, Specialisatie autisme, Cognitieve- en Systemische OGW*, Hypnotherapie, Verdieping visualiseren bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Crisishulp Aan Huis (Vraagkracht; Wim Braamse)
 • Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet (Vraagkracht; Wim Braamse)
 • Meer Oplossingsgericht werken (Vraagkracht; Paut Kromkamp)
 • Kids’ Skills en cursusleider Parents’ Skills (Korzybski Instituut; Ben Furman)      
 • Schatgravers, Schateiland Expeditie (Schatgravers; Matty van de Rijzen en Greetje Welten)      
 • Ik Leer Leren (centrum Tea Adema; Marijke Teeuwissen)
 • Ik Leer Anders (opleidingscentrum ‘Ik Leer Anders’; Agnes Oosterveen)
OGW*: Oplossingsgericht Werken
Naast mijn coachpraktijk heb ik een belevingsgerichte training ontworpen over AD(H)D. Meer informatie hierover vind je ook op deze website.
+31640393399
Mail Hetty
 
Greet Lust

Greet Lust

Gezinscoach regio West- en Oost-Vlaanderen

 

Ik studeerde bachelor orthopedagogie en vroedvrouw en behaalde ook mijn getuigschrift pedagogische bekwaamheid waardoor ik als leerkracht aan de slag kon. Wat opvoeden in de praktijk betekent leerde ik niet uit de vele cursussen die ik volgde, maar leerde ik van mijn drie kinderen. De uitdagingen die hun opvoeding op mijn pad brachten, zorgden ervoor dat ik diverse trainingen ging volgen en me verdiepte in het systemische opstellingswerk (Hellinger) en later in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Haim Omer). Naast mijn job als deeltijds docente binnen het volwassenenonderwijs, richtte ik in 2012 een zelfstandige coachingpraktijk StapWijzer op.
Binnen mijn praktijk begeleid ik ouders en geef ik trainingen, workshops en lezingen omtrent Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. In 2016 kreeg ik de kans om samen te werken met VraagKracht als gezinscoach in Nederland. Ik hoop dat ik de kracht en de inzichten dat het concept Nieuwe Autoriteit mezelf als mama nog dagelijks brengt, verder kan verspreiden binnen de gezinnen die ik begeleid. Hoe mooi is het niet om te zien hoe ouders -elk op hun eigenste manier- het vertrouwen terugvinden naar zichzelf als ouder en naar hun kind(eren). Hoe ouders een anker voor hun kind(eren) worden, een veilige haven waar het af en toe hard mag waaien, maar waar de stormen van het opvoeden vol vertrouwen en volharding getrotseerd worden. Opvoeden is een kwestie van volhouden, niet van winnen!

+32.486626676
Mail Greet
 
Daphne de Visser

Daphne de Visser

Gezinscoach regio Zeeland

 
In 2012 heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Social Work aan de Hogeschool Zeeland afgerond. In mijn opleiding heb ik gewerkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met gedragsproblematiek. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik gewerkt bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, waar ik te maken kreeg met mensen met diverse problematieken. Ik heb hier ervaring opgedaan en training gevolgd in hulpverlenen volgens de principes van het oplossingsgericht werken.

Na mijn opleiding ben ik als gezinscoach voor VraagKracht aan de slag gegaan. Ik heb de training Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid gevolgd. Mensen weer terug in hun eigen kracht zetten en samen op zoek gaan naar hun eigen mogelijkheden is voor mij een uitdaging. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen vaak meer zelf kunnen dan dat ze in eerste instantie denken.
 
06 - 497 528 93
Mail Daphne
 
Anne Braamse

Anne Braamse

Gezinscoach regio Zeeland & trainer

 

Na een aantal jaren met veel plezier gewerkt te hebben jongeren en kinderen met autisme en hun ouders, ben ik in 2007 begonnen als zelfstandige gezinscoach bij VraagKracht. Mijn kennis en plezier in het werken met autisme neem ik nu mee om gezinnen te begeleiden en te coachen naar hun oplossingen. De trainingen intensieve pedagogische thuishulp, families first (crisisinterventie) in combinatie met het oplossingsgericht werken en het gedachtengoed van signalen van veiligheid geven een mooie, stevige aanvulling hierop. Het focussen op wat er wel goed gaat en samenwerking zijn voor mij in elk gezinsbezoek belangrijk!
 

Naast dat ik de bovenstaande kennis en ervaringen inzet in mijn samenwerking met gezinnen, geef ik ook regelmatig trainingen in het oplossingsgerichte gedachtengoed en de centrale thema's rondom welzijn en veiligheid.
 

Ook heb ik een training mogen ontwikkelen en geven in geweldloos verzet. Een benadering die ontzettend goed werkt om het gevoel van machteloosheid bij ouders te verminderen en terug in hun kracht te zetten. Sinds ik een aantal jaren geleden getraind ben in geweldloos verzet heeft deze methode en de werkzaamheid ervan me gegrepen en  niet meer losgelaten. Steeds op zoek naar vernieuwing, verdieping en de mogelijkheden hierin heb ik inmiddels veel bij mogen leren onder andere door de grondlegger van deze methode Haim Omer in Israël. Ook hier heb ik het geluk dat ik aan de slag mag met gezinnen en dus in de praktijk bezig ben met geweldloos verzet. en daarnaast trainingen geef aan andere professionals uit verschillende werkvelden.

+31.6.24432332
Mail Anne
 
Ester Smits

Ester Smits

gezinscoach

 
06 -15 15 05 01
Mail Ester
 
Ella Haaij

Ella Haaij

Gezinscoach regio Brabant

 
Na de opleiding agogisch werk heb ik een aantal jaar met veel plezier gewerkt op een groep met volwassenen met ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Toen onze twee kinderen naar school gingen ben ik bij MEE Zeeland terecht gekomen. Daar heb ik eerst als woonbegeleider bij volwassenen gewerkt. Naast mijn werk als woonbegeleider deed ik de opleiding maatschappelijk werk en Dienstverlening. Later maakte ik, binnen MEE Zeeland, de overstap naar de functie consulent (later cliëntondersteuner). Binnen die functie heb ik me gespecialiseerd in autisme en in het begeleiden van gezinnen met opvoedingsvragen. Begin 2017 heb ik de stap genomen om als zelfstandig hulpverlener verder te gaan en kwam ik opnieuw in aanraking met Vraagkracht.
Voor mij is een samenwerkingsrelatie met de klant belangrijk. Vanuit de expertise van de klant samen op pad op zoek naar kracht. Volgens mij is er in ieder mens kracht aanwezig ook al is die soms verborgen. Het is voor mij iedere keer weer een bijzondere ervaring om een stukje mee te mogen lopen in een gezin. De regie ligt bij de klant en in samenspraak met de klant werken we aan de doelen die een klant zelf stelt.
In mijn werk als cliëntondersteuner heb ik regelmatig cursussen gevolgd waar oplossingsgericht werken centraal staat. In die cursussen merkte ik dat ik enthousiast werd omdat er niet een oplossing aangereikt werd maar je zelf door middel van vragen bij je eigen oplossing uitkwam. Samen met een enthousiast team houden we bij Vraagkracht de kwaliteit van werken hoog door oplossingsgerichte intervisies. Zo blijf ik mezelf ontwikkelen en blijf ik scherp. 
06-14842455
Mail Ella
 
Beppie van Amstel

Beppie van Amstel

Kwaliteitsbewaker en klachtenafhandelaar

 
Sinds augustus 2006 werk ik voor VraagKracht. Naast het mee bewaken van de kwaliteit en het beleid dat VraagKracht voert, ben ik verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

Ik heb in veel verschillende werkkringen gewerkt. De overeenkomst tussen mijn diverse functies is dat ik werkzaam ben met mensen: studenten, hulpverleners, beleidsmakers.
Ik heb gewerkt als docent aan de Hogeschool Den Bosch. Na mijn docentschap heb ik leidinggevende en managementfuncties gehad bij het Algemeen Maatschappelijk Werk en in de Jeugdhulpverlening.

In al mijn functies stond het contact van mensen centraal. Voor mij staat in begeleiding en samenwerking de deskundigheid van mijn gesprekspartner voorop.

Vanuit deze visie lever ik een bijdrage aan de werkzaamheden van VraagKracht.
 
+31.624418888
Mail Beppie
 
Annemieke Vercauteren

Annemieke Vercauteren

Gezinscoach Zuid-Holland

 
Ik ben eerder werkzaam geweest bij het Yulius, een instelling voor Kinder- en jeugdpsychiatrie. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest bij Stek Jeugdhulp, eerst als crisishulpverlener bij Families First en later als ambulant hulpverlener op een time-out onderwijsvoorziening. In 2013-2014 werkte ik binnen de geestelijk gezondsheidszorg voor FACT Jeugd. De afdeling FACT Jeugd biedt specialistische psychiatrische zorg aan jongeren die hun weg naar de reguliere hulpverlening niet weten te vinden of vast te houden.

Ik nam in 2011 het besluit om de hulpverleningsonderneming te starten die verder kijkt dan de gebruikelijke kaders en persoonlijk betrokken is bij cliënten. Ik heb mij aangesloten als franchisenemer bij VraagKracht Zuid-Holland. Binnen de netwerkorganisatie Vraagkracht zijn er heldere afspraken over onze visie, basismethode en werkprocessen, en daar houden we ons aan. Hiermee bewaken we kwaliteit!

Mijn specialiteit is het uitvoeren van vraaggerichte gezinsprogramma´s. Als gezinshulpverlener werk ik op de plekken en tijden die nodig zijn, en dat is lang niet altijd tussen 9.00-17.00 uur. Ik ben bereikbaar voor gezinnen in crisis.  Als gezinshulpverlener is mijn uitgangspunt dat mensen ertoe geneigd zijn het goede te doen en streven naar groei en ontwikkeling. De oplossingsgerichte benaderingen van o.a. Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid, Families First en Geweldloos Verzet in gezinnen zijn werkwijzen die gezinsleden ondersteunen weer nieuwe manieren vinden om met ingewikkelde situaties om te gaan. Ik heb gemerkt dat binnen ieder gezin er mogelijkheden zijn tot verandering. Gezinnen beschikken zelf al over de oplossingen die zij nodig hebben, ik help de gezinsleden om deze oplossingen te vinden. Omdat de directe leefomgeving belangrijk is voor de ontwikkeling worden ouders, verzorgers en begeleiders betrokken bij de behandeling. Er wordt ook vaak samengewerkt met school, werk of de buurt. Dit samenwerken betekent dat de jongere en zijn omgeving steeds centraal staan.

Sinds 2011 heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met de methodiek ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in gezinnen’. Met een aantal collega’s van het team verzorg ik sinds 2016 trainingen op maat. We noemen ons praktijkgerichte opleiders omdat elke trainer naast het uitvoeren van trainingen ook blijft werken in de gezinnen.  Hierdoor kunnen nieuwe bijscholingen ook direct getoetst worden in de praktijk!
+31.6.18194177
Mail Annemieke
 
Anna Pemen

Anna Pemen

Gezinscoach regio Brabant

 
Met de achtergrond van mijn Pedagogiek opleiding heb ik van 2002 tot 2008 als groepsbegeleidster gewerkt op een residentiële behandelgroep voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar bij Idris (voormalig OCB). Volgens de methodiek ‘competentiegericht werken’ heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische problematiek. In die periode heb ik ervaren hoe uitdagend het is om aan gerichte behandeldoelen te werken als een jongere eigenlijk in het verzet is (tegen een uithuisplaatsing). Mijn oprechte betrokkenheid maakte dat ik aansluiting vond bij de jongeren die in deze lastige strijd met zichzelf zaten.
Van 2008 tot 2010 was ik voor Idris werkzaam op een naschoolse dagbehandeling binnen een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Tilburg. Door deze behandeling werd een uithuisplaatsing van de jongeren voorkomen en werkte ik meer systemisch dan voorheen aan de individuele problematiek van de jongere en de rol van het systeem hierin.
 
In 2010 werd ik zelf voor het eerst moeder en stopte ik bij Idris.
Bij SterkerZorg ging ik aan de slag als ambulant begeleidster van jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Jongeren die met een grote rugzak aan levenservaringen zelf om hulp vragen. Het werken in een ‘vrijwillig kader’ was voor mij een verschil van dag en nacht met mijn voormalige werk. Doordat er geen sprake was van ‘dwang’ kon ik echt naast de jongere gaan staan en een partnerschap aangaan.
Toen SterkerZorg in 2013 de organisatie ophief vroegen de jongeren me om de begeleiding door te zetten als zelfstandige en hielpen ze me bij het vinden van een passende naam. Ik schreef me in als zelfstandig ondernemer bij de KvK onder de naam ‘Up2You Totaalbegeleiding’ en zette zo de begeleiding aan de jongeren door. Deze naam betekent voor mij dat het aan de cliënt zelf is (up2you) op welke levensgebieden hij/zij ondersteuning wil, op welk moment en op welke manier. De regie ligt bij de cliënt zelf en ik volg hem/haar in het pad wat hij/zij voor zichzelf wil bewandelen. ‘Totaalbegeleiding’ betekent voor mij dat deze hulp op alle levensgebieden mogelijk is en maakt m’n werk generalistisch. Afhankelijk van de behoeften pakken we samen dingen aan. We zitten weinig op de bank, maar doen veel praktische dingen samen en zo creëer ik oefensituaties in het sociale leven buiten de huiskamer.
Ik ben trots op de jongeren die zich open durven te stellen voor mij en op alles wat ze bereiken in hun leven. Ik wijs ze de weg, moedig ze aan en vang ze op… maar ze komen er dan toch echt op eigen kracht. In hun eigen tempo en op hun eigen manier.
 
In 2015 heb ik de cursus ‘Oplossingsgerichte Dierondersteunende Interventies’ (DOI) gevolgd. Dit betekent dat ik mijn labradoodle hond ter ondersteuning van de begeleiding in kan zetten bij gezinnen of kinderen.
De hond biedt motivationele, educatieve, recreatieve en therapeutische mogelijkheden om aan gerichte doelen te werken. Honden verhogen zelfvertrouwen door opdrachten uit te voeren en verminderen angst, geremdheid en boosheid met vrolijk, grappig en speels gedrag.
 
In 2015 raakte ik in contact met VraagKracht en was ik onmiddellijk geïnspireerd en enthousiast over het ‘oplossingsgericht werken’. Kernwaarden die ik hierin belangrijk vind en aansluiten bij mijn persoonlijke visie als hulpverlener zijn: ‘doelgericht partnerschap’, ‘uitgaan van de eigen kracht’, ‘kijken naar de wensen/oplossingen/successen in plaats van de problemen’.
 
Vanaf 2016 verbind ik me aan VraagKracht, omdat ik het bijzonder vind hoe deze groep zelfstandige hulpverleners elkaar op methodische wijze blijft uitdagen, inspireren en ondersteunen. Kortom: elkaar in de eigen Kracht zet en steeds op zoek is hoe deze Kracht vergroot kan worden. Dit waarborgt de kwaliteit van de hulpverlening die ik aan de gezinnen en jongeren bied.
+31.6.23923319
Mail Anna
 
Alfred Volkers

Alfred Volkers

Provocatieve coach & trainer regio Brabant

 
Centraal in mijn loopbaan staat het samenwerken met complexe gezinssystemen en het zoeken naar interventies die werken. Ik ben ik 1985 gestart in de jeugdhulpverlening. Na diverse banen,  o.a. binnen de jeugdbescherming heb ik als gezinsbehandelaar gewerkt binnen een medisch/orthopedagogisch kindertehuis.

Toen al was ik geïnteresseerd in hulpverleningsvormen waarbij de cliënt in zijn of haar kracht komt en die mensen in staat stelt hun eigen oplossingen te vinden.

Hiervoor heb ik een aantal opleidingen gevolgd die elkaar geweldig aanvullen. Naast de HBO maatschappelijk werk heb ik de VO Methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering gevolgd en daarna een systeemtherapeutische opleiding. Later heb ik dit mogen aanvullen met de Master NLP (neuro linguïstisch programmeren) en cursussen gericht op het oplossingsgericht werken.

Naast het coachen en leidinggeven aan werkers in de jeugdhulpverlening heb ik gedurende 9 jaar het post-HBO onderwijs van de Hogeschool Utrecht mogen coördineren, o.a. op het gebied van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding en Spel begeleiding/therapie. In dat kader heb ik een bijdrage geleverd aan de PPG methodiek zoals deze nu wordt gebruikt.

Sinds 2010 heb ik mij meer gericht op training en scholing, coaching en supervisie, o.a. bij een grote jeugdhulpverleningsorganisatie.

Daarnaast verzorg ik inmiddels als zelfstandig ondernemer trainingen, coaching, supervisie en deskundigheidsbevordering voor diverse organisaties in heel Nederland. In die hoedanigheid ben ik betrokken bij VraagKracht, een enorm enthousiaste en deskundige groep zelfstandige ondernemers. Doen wat werkt, het centraal stellen van de cliënt en het leveren van kwaliteit zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Inmiddels mag ik mij ook provocatief coach noemen en heb ik geleerd dat met warmte, humor en vooral heel veel uitdaging hele bijzondere dingen kunnen gebeuren.
Trainingen die ik nu verzorg zijn o.a.:
 • Oplossingsgericht werken
 • Communicatieve (gespreks) vaardigheden
 • Gezinshulpverlening
 • PPG
 • Signalen van welzijn/veiligheid
 • Coachen en leidinggeven
 • Driekolommen model
 
In 2014 hebben Rob Paludanus en ik de waaier “VraagKracht voor welzijn en veiligheid” uitgebracht, een praktisch gereedschap voor het werken met het driekolommenmodel.
Momenteel verzorg ik training, coaching, supervisie en workshops voor o.a. hulpverleners in de jeugdzorg, volwassenenzorg, wijkteams en in het onderwijs.
+31.6.53144646
Mail Alfred
 
Esther van der Zanden

Esther van der Zanden

Gezinscoach regio Brabant

 

Graag neem ik jullie even kort mee in mijn werkervaringen. Deze hebben gemaakt dat ik enorm veel passie heb gekregen voor het werken vanuit de overtuiging dat iedereen weer in zijn of haar kracht kan komen door stil te staan bij de beste versie van zichzelf en alles wat daarin lukt.

Inmiddels heb ik ruim 13 jaar ervaring in het werken met gezinnen- gezinsleden waarbij sprake is van onder andere een licht verstandelijke beperking, hierin heb ik met kinderen gewerkt op een dagbehandeling en daarna ook in gezinnen waarin ik ouders mocht coachen met allerlei verschillende opvoedings-, omgangs- en soms ook relatievragen.
 
Vanuit daar ben ik met de gehele transitie jeugdzorg in 2014 , drie jaar, als generalist aan de slag gegaan in  gezinnen waarin op meerdere leefgebieden zorgen waren. In deze periode heb ik kennis mogen maken met Vraagkracht en deze manier van oplossingsgericht werken heeft me toen enorm heeft geïnspireerd. Deze manier werken zorgde ervoor dat de ouders weer vertrouwen kreeg in hun eigen kunnen door het vinden van eigen oplossingen vanuit situaties die wel waren gelukt. Dit voelde dan ook als  “de manier” zoals ik graag wil werken met ouders en kinderen.
 
Hierna heb ik de overstap mogen maken naar Veilig Thuis waarin ik de afgelopen 3 jaar, met gezinnen, hun netwerk en instanties heb samen gewerkt. Dit met als doel om de veiligheid van gezinsleden zo goed mogelijk in beeld te krijgen om vervolgens mee te kunnen denken- afspraken te maken om de veiligheid te vergroten.
 
Ondanks deze fijne en leerzame werkplek miste in mijn rol als coach om naast de mensen te staan in hun proces dat ze aangaan richting ontwikkeling en vertrouwen in zichzelf. Hen daarin coachen en zien dat mensen daar van groeien, weer het gevoel van invloed te hebben op hun eigen leven, daar wordt ik gelukkig van! Hierin neem ik mijn kwaliteit om goed aan te kunnen sluiten bij ouders en kinderen, door mijn rust, eerlijkheid, oprechtheid, het geloof dat iemand zelf kennis en kunde in huis heeft en het gebruik van humor, mee.
Ik hoop bij nog meer cliënten van betekenis te mogen zijn door hen te coachen via een oplossingsgerichte manier van werken en wanneer nodig in combinatie met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet.

06-28935391
Mail Esther
 
Esmé van den Ende

Esmé van den Ende

Gezinscoach regio Brabant

 
Ik ben psycholoog en gezinscoach en inmiddels al weer 20 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Ik ben zowel werkzaam geweest in het vrijwillig kader als in het gedwongen kader. Vanuit verschillende functies ben ik betrokken geweest bij complexe problematiek. Ik heb onder andere gewerkt als sociotherapeut in de psychiatrie, jeugdzorgwerker in het gedwongen kader, gebiedsmanager en gedragswetenschapper. Sinds januari 2019 ben ik werkzaam als zzp-er en richt mij als psycholoog/ gezinscoach op gezinssystemen, ouders en kinderen en biedt aan een brede doelgroep coaching en begeleiding. Dit kan zich richten op gezinssystemen als ook individuele coachingstrajecten. Sinds 2018 ben ik tevens geschoold mediator en zet mij ook in voor scheidingscoaching, vastgelopen communicatie en moeizaam verlopende omgangsregelingen.
Het werken in de uitvoering heeft mij veel inzichten opgeleverd en maken dat ik processen vanuit allerlei kanten kan bekijken en belichten. In de Jeugdzorg ben ik werkzaam geweest bij Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Stichting en heb zo ervaring opgedaan in de reguliere hulpverlening als ook met de verstandelijk beperkte doelgroep.
Ik ben enthousiast, betrokken en bevlogen en kan met een kundige kritische blik kijken naar verschillende processen. Ik zet mij graag in voor situaties die zijn vastgelopen, systeemproblematiek, ouder en kind problematiek. Ik stel mij op een positief coachende manier op en probeer zo te zorgen voor een positieve richting. Ik werk hierbij graag oplossingsgericht en tracht op een positieve wijze eigen inzichten te stimuleren.
0624459303
Mail Esmé
 
 
Home > Wie zijn wij > De mensen achter VraagKracht
 

Vragen?

Laat het ons weten
 
Wie zijn wij
 
De website van Vraagkracht maakt gebruik van cookies voor het anoniem bijhouden van gebruikersstatistieken. Door gebruik te blijven maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.
 
Sluit lees meer