Klachten

Heeft u een klacht?

Franchisenemers van VraagKracht doen hun uiterste best om kinderen, jongeren, ouders en pleegouders zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat kinderen of ouders niet tevreden zijn over de hulp of dat zij vinden dat er iets fout is gegaan. Meestal kan dit probleem worden opgelost door erover te praten met de hulpverlener of iemand anders bij VraagKracht. Hier leest u wat u kunt doen om uw onvrede te uiten. Hopelijk komen we samen tot een oplossing.

 

Laat u horen

Wanneer er iets is dat u niet bevalt, blijf daar dan niet mee lopen. Als u laat merken dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan kunnen we daar meestal wel wat aan doen.

Heeft u klachten over het werk van de gezinswerker, bespreek deze, zo mogelijk met de betrokken gezinswerker. Vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem uit de wereld te helpen.Als dat geen oplossing biedt, of u wilt de klachten niet samen met de gezinswerker bespreken, dan kan u een beroep doen op de adviseur van VraagKracht.De adviseur is onafhankelijk, hij| zij heeft een adviserende taak bij VraagKracht.De adviseur zal bij voorkeur, samen met u en de gezinswerker een gesprek hebben om de ontstane problemen te bespreken en een oplossing te zoeken.Indien de samenwerking tussen de gezinswerker en u niet meer mogelijk is kan in het uiterste geval, een collega  van VraagKracht het contact met  voortzetten.

 

Zo nodig hogerop

Misschien wilt of kunt u uw onvrede niet bespreken met de betreffende persoon. Of misschien hebt u dat wel gedaan, maar bent u niet tevreden over het resultaat. U kunt dan een afspraak maken met de adviseur van VraagKracht.
 

Wees er op tijd bij

Natuurlijk heeft u soms wat tijd nodig om over een probleem na te denken. Wacht echter niet te lang om een klacht in te dienen, als u vindt dat wij u niet goed helpen of onheus bejegenen. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om precies te achterhalen wat er gebeurd is.

 

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die hulp krijgt van kan een klacht indienen bij de adviseur van VraagKracht. Dat zijn: kinderen, jongeren, ouders, stiefouders, pleegouders en voogden. Als kinderen nog jong zijn of om een andere reden niet zelf kunnen klagen, mogen ouders namens hun kind een klacht indienen.

 

Hoe kun je een klacht indienen?

Als u een klacht heeft, kunt u een brief sturen naar de adviseur van VraagKracht. Soms kan er niets aan een klacht worden gedaan. Als dat zo is krijgt u dat binnen twee weken te horen met opgaaf van redenen. Neemt de adviseur uw klacht in behandeling, dan zal zij u uitnodigen om uw verhaal toe te lichten. Ook de persoon over wie u klaagt, wordt uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Als het nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen, praat de adviseur ook met andere personen. De adviseur zal u vertellen met wie zij over uw klacht spreekt.
Als de adviseur alles heeft gehoord, beoordeelt ze of de klacht terecht is of niet. Dat vertellen zij aan het Bestuur van VraagKracht. Deze besluit dan wat er moet gebeuren. De klachtenprocedure kan ongeveer 4 weken duren.

 

Kan iemand helpen bij het indienen van een klacht?

U kunt iemand vragen om te helpen bij het indienen van een klacht. U mag ook iemand vragen om met u mee te gaan naar het gesprek met de adviseur. U kunt ook gebruik maken van de ondersteuning van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Kijk hiervoor op de website van Zorgbelang.

 

Worden klachten bewaard?

De adviseur bewaart de behandelde klachten in een dossier. De adviseur maakt ook een jaarverslag. Daarin staat welke klachten zij heeft behandeld. Op deze manier kan VraagKracht naar aanleiding van een klacht, de kwaliteit van de zorg verbeteren. In het jaarverslag worden geen namen genoemd.

 
 

Vragen?

Laat het ons weten

Postadres

Zeeland
Postbus 18
4330 AA Middelburg
 

West Brabant
Locatie koepel
Kloosterlaan 172, Breda

Brabant zuid oost
Gerardusplein 7, Eindhoven


Zuid-Holland
Postbus 188
3230 AD Brielle

Bezoek op afspraak

VerlengdeWalstraat 1
4341 CS Arnemuiden

Locatie Koepel
Kloosterlaan 172
​Breda

Gerardusplein 7,
Eindhoven

Verlengde kerkweg 25
2985 AZ Ridderkerk

 
Ouders
 
De website van Vraagkracht maakt gebruik van cookies voor het anoniem bijhouden van gebruikersstatistieken. Door gebruik te blijven maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.
 
Sluit lees meer