Wie zijn wij

De term ‘VraagKracht' is een samentrekking van twee kernwoorden uit de hedendaagse jeugdzorg. VraagKracht staat voor vraaggerichtheid en versterking. 

VraagKracht is opgestart in 2004 in de provincie Zeeland en heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van vraaggerichte gezinsprogramma´s in opvoedingsondersteuning en deskundigheidsbevordering voor professionals. Op het gebied van hulp in de opvoeding werkt VraagKracht inmiddels in diverse gemeenten zoals gemeente Reimerswaal en gemeente Schouwen-Duiveland, nauw samen met de Centra voor Jeugd en Gezin.

De afgelopen jaren heeft VraagKracht zich ontwikkeld tot een betrouwbaar initiatief in de jeugdzorg dat zeer goed bekend staat.

Ons doel is een kleine en flexibele organisatie te zijn, die in nauwe samenwerking met de andere jeugdzorg partners een bijdrage levert aan snelle hulpverlening op maat, aan kinderen en jeugdigen, hun ouders/ verzorgers en professionele derden.
 

Wat kenmerkt ons?

VraagKracht kenmerkt zich door een oplossingsgerichte werkwijze waarin de klant en zijn (hulp) vraag centraal staat. We streven er naar snel en creatief in te springen op complexe en bijzondere hulpvragen. Wij willen hulp bieden die helpt; die daadwerkelijk een antwoord is op de hulpvraag van u, onze klant. 

Vraaggerichte hulpverlening vraagt flexibiliteit en deskundigheid van hulpverleners. Aanpassingsvermogen van organisatie en medewerkers is een noodzakelijke voorwaarde om maatwerk te kunnen werken. Dit betekent, naast flexibele medewerkers, ook flexibele werkprocessen en een flexibele organisatiestructuur.

 

 
Home > Wie zijn wij
 

Vragen?

Laat het ons weten
 
Wie zijn wij